Pszenica, Przemysł 4.0, Zero-Defect Manufacturing

Proces mielenia pszenicy zgodnie z zasadą Zero-Defect Manufacturing?

MicroNIR pozwala rejestrować i analizować dane dotyczące pszenicy w czasie rzeczywistym w sposób nieniszczący.Montaż czujników do sterowania procesem mielenia jest inowacyjny, ponieważ wykorzystuje możliwości oferowane przez Przemysł 4.0 gdzie czujniki łączą urządzenia, maszyny i procesy.

Rezultatem jest optymalne zarządzanie procesem produkcyjnym, które może z powodzeniem przewidywać różne cechy produktu i automatycznie dostosowywać się, aby zapewnić pożądany poziom jakości produktu. Zgodnie z zasadą Zero-Defect Manufacturing, jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa awarii produktu i skarg klientów. W przemyśle młynarskim kluczowym punktem jest uzyskanie mączki / ziaren o określonych właściwościach, aby uzyskać produkt końcowy z zachowaniem cech jakościowych wymaganych przez klientó,w zgodnie z ostatecznym przeznaczeniem samego produktu. Dzięki proponowanemu podejściu – łącząc spektroskopię NIR, chemometrię i integrację inteligentnych systemów – parametry procesu można kontrolować w czasie rzeczywistym. W ten sposób można przewidzieć, nieprzewidziane kwestie dotyczące polityki produkcji lub charakterystyki produktu, a także uniknąć utraty produktu końcowego.

Nadzór przy pomocy MicorNIR-a to między innymi analiza ziaren, zawartości białka, glutenu, popiołu, zgodnie z przyjętymi normami. Dostęp do nieniszczącego badania w czasie rzeczywistym umożliwia kontrolę przykładowo momentu obrotowego silnika, napędzającego ślimak w młynie – odpowiednio sterując falownikami w czasie rzeczywistym, optymalizujemy proces mielenia pszenicy. Utrzymując wysokie parametry mąki, zmniejszamy wypadkowe zużycie energii potrzebnej do mielenia.

MicroNIR doskonale spisuje się także w magazynie między innymi monitoring wilgotności np. silosie. Głębokość pomiaru nie ogranicza się do zasięgu optycznego sensora, adaptery pozwalają na pomiar np. wewnątrz silosa.