Spektrometr MicroNIR PAT-U

Spektrometr MicroNIR PAT-U
Dopasowany do zastosowań analizator bliskiej podczerwieni
(NIR) do produkcji w standardzie Jakość przez Projekt (QbD)
VIAVI Solutions kontynuuje tworzenie innowacji wypuszczając nowy spektrometr MicroNIR PAT-U do analizy procesów. Jest to solidny, skalowalny system nowej generacji do monitorowania w czasie rzeczywistym procesów mieszania, suszenia, spójności i jednorodności zawartości oraz innych zastosowań Technologii Analizy Procesu (PAT) w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Korzystający ze sprawdzonej w kosmosie technologii liniowego filtru zmiennego (LVF), opracowanej przez VIAVI, PAT-U ma najmniejsze rozmiary ze wszystkich dostępnych na rynku instrumentów do monitorowania procesów, zaprojektowanym odpowiednio dla tego przeznaczenia. To czyni go idealnym wyborem do użycia ze sprzętem do różnych procesów produkcyjnych, co pozwalają na inteligentną i sprawną produkcję wyrobów, dzięki doskonałym parametrom i stabilności spektrometru.
MONTAŻ I INTEGRACJA Z PROCESEM
MicroNIR PAT-U został zaprojektowany mając na uwadze jego maksymalną elastyczność w spełnieniu wielu różnych kryteriów integracji procesu. Spektrometr można zintegrować z procesem korzystając z dwóch różnych sposobów montażu (uchwytów). Standardowy, zawiera on spaw w podstawowym kołnierzu, dwucalowy (2”) kołnierz sanitarny (higieniczny), szafirowe okno i pierścień utrzymujący z uszczelkami. Kołnierz podstawowy jest wspawany do wyciętego otworu w pokrywie mieszadła, gdzie następnie zakłada się kołnierz sanitarny, okno pomiarowe i pierścień podtrzymujący.
PAT-U z regulowanym pierścieniem zaciskowym jest mocowany do okna i kołnierza sanitarnego przy użyciu standardowej obejmy. Wszystkie części można łatwo zdemontować do czyszczenia i kontroli.
Gwintowany,  ten sposób montażu pozwala użytkownikowi dospawać uchwyt
do sprzętu należącego do procesu produkcyjnego, a następnie dołączyć PAT-U korzystając z gwintowanej końcówki spektrometru. Uchwyt gwintowany zawiera również usuwalne okno w celu łatwego czyszczenia i kontroli.